search result

Cover von Kindlers Literatur Lexikon: Tawada Yoko - Kentoshi
E-Medium
(dt. Titel: Sendbo-o-te)
Author: Giannoulis, Elena Search for this author
Medium identifier: eDocument
Publisher: Kindlers Literatur Lexikon
Series: Kindlers Literatur Lexikon
Media group: eDocument
For download from extern company - opens in new tab
Cover von Kindlers Literatur Lexikon: Tawada Yoko - Ein Balkonplatz für flüchtige Abende
E-Medium
Author: Giannoulis, Elena Search for this author
Medium identifier: eDocument
Publisher: Kindlers Literatur Lexikon
Series: Kindlers Literatur Lexikon
Media group: eDocument
For download from extern company - opens in new tab
Cover von Kindlers Literatur Lexikon: Kurumatani Chokitsu - Akame shijuyataki shinju misui
E-Medium
(dt. Titel: Versuchter Liebestod)
Author: Giannoulis, Elena Search for this author
Medium identifier: eDocument
Publisher: Kindlers Literatur Lexikon
Series: Kindlers Literatur Lexikon
Media group: eDocument
For download from extern company - opens in new tab
Cover von Kindlers Literatur Lexikon: Kanehara Hitomi - Hebi ni piasu
E-Medium
(dt. Titel: Tokyo love)
Author: Giannoulis, Elena Search for this author
Medium identifier: eDocument
Publisher: Kindlers Literatur Lexikon
Series: Kindlers Literatur Lexikon
Media group: eDocument
For download from extern company - opens in new tab
Cover von Kindlers Literatur Lexikon: Kawakami Hiromi - Sensei no kaban
E-Medium
(dt. Titel: Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß)
Author: Giannoulis, Elena Search for this author
Medium identifier: eDocument
Publisher: Kindlers Literatur Lexikon
Series: Kindlers Literatur Lexikon
Media group: eDocument
For download from extern company - opens in new tab
Cover von Kindlers Literatur Lexikon: Murakami Haruki - Shikisai o motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi
E-Medium
(dt. Titel: Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki)
Author: Giannoulis, Elena Search for this author
Medium identifier: eDocument
Publisher: Kindlers Literatur Lexikon
Series: Kindlers Literatur Lexikon
Media group: eDocument
For download from extern company - opens in new tab
Cover von Kindlers Literatur Lexikon: Yamada Taichi - Ijintachi to no natsu
E-Medium
(dt. Titel: Sommer mit Fremden)
Author: Giannoulis, Elena Search for this author
Medium identifier: eDocument
Publisher: Kindlers Literatur Lexikon
Series: Kindlers Literatur Lexikon
Media group: eDocument
For download from extern company - opens in new tab
Cover von Kindlers Literatur Lexikon: Tsuji Hitonari - Hakubutsu
E-Medium
(dt. Titel: Der weiße Buddha)
Author: Giannoulis, Elena Search for this author
Medium identifier: eDocument
Publisher: Kindlers Literatur Lexikon
Series: Kindlers Literatur Lexikon
Media group: eDocument
For download from extern company - opens in new tab
OPEN V 11.1.0.0